Author Archives: Nguyễn Lan Anh

cá ngừ kho thơm ( hoàn chỉnh)

Quy trình sản xuât cá ngừ kho khóm hc Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

cá ngừ kho thơm( hoàn chỉnh)

Quy trình sản xuât cá ngừ kho khóm hc

Posted in Uncategorized | Leave a comment

cá ngừ kho thơm ( hoàn chỉnh)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đồ Hộp Nước Xoài. Bản chỉnh sửa.

Thành viên nhóm 4 1.     Nguyễn Thị Ngọc Hân (Nhóm trưởng)                   0851100078 2.     Huỳnh Trung Điền                                                     … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Đồ hộp nước nho- Bài chỉnh sửa

NHÓM 5 MAI THỊ THU NGÂN -0851100181 ĐỖ QUANG TUẤN ANH- 0851100009 ĐẶNG THỊ KIỀU NHI – 0851100198 PHẠM TẤN ĐẠT -0851100043 VÕ TƯỜNG QUYÊN- 0851100232 NGUYỄN VĂN PHÚ- 0851100219 TRẦN NGỌC HẢI- 0851100084 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN- 0851100295 ĐỀ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

cá ngừ kho thơm

Quy trình sản xuât cá ngừ kho khóm

Posted in Uncategorized | 31 Comments

CÀ TÍM NHỒI THỊT TRONG NƯỚC SỐT CÀ

CÀ TÍM NHỒI THỊT TRONG NƯỚC SỐT CÀ

Posted in Uncategorized | 56 Comments